การจัดส่งปลา
   จัดส่งปลาได้ทั่วประเทศ กทม. นัดเจอตามสถานที่ต่างๆ
   - อัตราค่าส่ง กทม.-ปริมณฑล ค่าส่ง 500 บาท
   
- อัตราค่าส่ง ตจว. รถทัวร์ ค่าส่ง 500 บาท / 1 กล่อง
   - อัตราค่าส่ง ตจว. เครื่องบิน ค่าส่ง 500 บาท / 1 กล่อง
   - อัตราค่าส่ง ตจว. แบบถึงบ่อ ค่าส่งตามระยะทาง


       " ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับการแพ็คปลาเพื่อจัดส่ง "