ส่วนนี้เป็นข้อมูลการขายเก่าๆ ภาพปลาใหม่ๆดูได้ที่หน้าเมนูราคาต่างๆ

ข้อมูลเก่าย้อนหลังปี 2558-2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปลาจำหน่ายชุด 19 / 03 / 57
ปลาจำหน่ายชุด 11 / 03 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 08 / 03 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 24/ 02 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 02 / 57
ปลาจำหน่ายชุด 31 / 01 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 26 / 01 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 01 / 57 ปลาจำหน่ายชุด 10 / 01 / 57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปลาจำหน่ายชุด 20 / 12 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 08 / 12 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 /11 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 06 / 11 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 25 / 10 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 10 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 28 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 09 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 18 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 14 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 01 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 08 / 56

ปลาจำหน่ายชุด 20 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 10 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 03 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 21 / 07 / 56

ปลาจำหน่ายชุด 08 / 07 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 07 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 27 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 06 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 13 / 06 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 09 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 31 / 05 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 23 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 16 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 01 / 05 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 21 / 04 / 56  ปลาจำหน่ายชุด 14 / 04 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 01 / 04 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 03 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 23 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 03 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 01 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 21 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 02 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 14 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 14 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 10 / 02 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 09 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 03 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 02 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 29 / 01 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 27 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 24 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 22 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 01 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 17 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 06 / 01 / 56