" ปลาสีเดียว ต้องราคาถูก? "
ราคาปลาคาร์ฟ จะเป็นไปตามคุณภาพของปลา ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไร ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสายพันธุ์หลัก Kohaku Showa Sanke
แล้วราคาจะแพงกว่าปลาสายพันธุ์อื่นๆ ราคาปลาเป็นไปตามคุณภาพของปลาตัวนั้นๆ รวมถึงสายเลือดปลา หรือฟาร์มที่มาด้วย
ปลาสีเดียวราคาแพงกว่าปลาสายพันธุ์หลักได้เช่นกันครับ ต้องดูปลาเป็นตัวๆไปตามคุณภาพ ไม่ใช่ดูที่ชื่อสายพันธุ์
ปลาสีเดียวราคาหลักแสน ขอซื้อเจ้าของไม่ขาย คนเล่นปลาจะรู้กับ Karashi Sakai ที่คุณภาพสูง


(แต่ตัวนี้ผมขายไปแล้ว ไม่ถึงแสนครับ 555)ปล. ปลาสีเดียวตัวซ้ายขายไปแล้วที่ขนาด 80+cm. (ราคาหลักแสน)
สำหรับคนที่สนใจ ไม่มีแล้วนะครับคาราชิ ซาไก ที่ร้านไทยคาร์ฟหมดแล้วครับ