สายพันธุ์ปลาคาร์ฟที่เลี้ยงให้ได้ขนาด 80-90 cm. แบบง่ายๆหนีไม่พ้น คาราชิ และ ชากอย กินแหลกกินกระจาย ด้วยนิสัยแบบนี้จึงทำให้ปลาสายนี้โตไว
การเลี้ยงในบ้านเราในเวลา 2 ปี จาก 15cm. มาเป็น 80 cm. เป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับปลาสายนี้ แต่ก็ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเช่นกัน
เช่น โครงสร้างปลา เพศปลา อาหาร น้ำ และขนาดบ่อ

การที่ปลาจะโตได้ขนาด 90cm. หรือไปถึง 1 เมตร ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเพศเมีย ซึ่งตัวผู้จะเริ่มนิ่งๆเมื่อ 70cm. อาจมีขยับแต่ช้ามากซึ่งต่างจากตัวเมีย
ดังนั้นใครที่อยากเลี้ยงปลาได้ขนาด Jumbo ต้องเลือกเพศเมีย และการที่ปลาจะโตได้ขนาดนั้น เรื่องสำคัญอีกอย่างคือ "โครงสร้างปลา"
ปลาที่โครงสร้างมาดีจะมีโอกาสถึงขนาด Jumbo ได้ง่าย และมีความสวยงามสมส่วนเมื่อโตมา พุงไม่ย้อย หัวไม่หลิม ลำตัวไม่บิดเบี้ยว
ปลาโครงสร้างดี หรือโครงสร้างจะเป็นปลาใหญ่ได้ สังเกตุจากภาพรวมๆ ดูเส้นบอดี้ลายจากหัวมาหางสมดุล เอวไม่กิ่วไม่คอต ปากใหญ่ กระโหลกใหญ่
ไหล่กว้างมารับกับส่วนหัวให้สมส่วน ลำตัวยาวสมส่วน ในปลาขนาด 30-40cm. ยังไม่ต้องรีบเลือกปลาล้ำๆ ตัวยิ่งยาวยิ่งดี
ปลาที่ล้ำแต่เด็กจะไม่ค่อยโต จะชอบจอดตอน 70cm. และหัวจะเล็กๆหลิมๆโตแต่ตัว ดูไม่สวยงามสมส่วน
สำหลับปลาเพศเมียที่จะใหญ่และมีความสวยงาม ขนาดบ่อที่เลี้ยงมีผลกับตัวปลาเช่นกัน หากบ่อตื้นน้อยกว่าเมตร ไม่เหมาะกับปลาเพศเมียเท่าไร
เลี้ยงแล้วโอกาสจะลงพุง หรือตัวงอได้ง่ายๆ เนะนำเลี้ยงปลาเพศผู้ที่โครงสร้างดีๆ จะให้ความสวยงามมากกว่าปลาเพศเมียครับ

สุดท้ายก็ต้องเลือกเลี้ยงปลาตามใจเรา และสภาพบ่อของเราด้วยเช่นกัน แล้วจะมีความสุขทั้งคนเลี้ยง และตัวปลาเอง