"Doitsu"
สำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบ ปลาคาร์ฟมีผิวทั้งแบบเกล็ด และแบบหนัง ซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าเป็นแบบเกล็ด
แต่มีปลาคาร์ฟบางส่วนมีลักษณะผิวแบบหนัง เหมือนปลาดุกปลาไหล ซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าปลาไม่มีเกล็ดนะครับ
แต่เป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กมาก จนดูเหมือนไม่มีเกล็ด ปลาหนังภาษาทางการเรียกว่า Doitsu
ในปลาสายพันธุ์หลักๆ เวลาเรียกชื่อ ก็เรียกตามชื่อสายพันธ์ แต่เพิ่มคำว่า "Doitsu"
เข้าไปเพื่อบอกว่าเป็นปลาหนังเท่านั้นเองครับ เช่น Doitsu Kohaku
สีในปลาหนังจะโดนเด่นกว่าปลาเกล็ด คม ชัด สว่าง แต่ปลาหนังจะเป็นรอยถลอกง่าย และส่วนใหญ่บอดี้จะสู้ปลาเกล็ดไม่ได้