------------------------------------------------------- Thaicarp News 10 05 2561 -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"บ่อนี้มีแต่ปลาใหญ่"

ส่งปลาเพิ่มให้ลูกค้า เป็นบ่อของผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจให้จัดปลาเปิดบ่อไปเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้ปลามีขนาด 80cm.+ ทุกตัว
เห็นแน่นๆแบบนี้เจ้าของบ่อยังสั่งจัดหาเพิ่มอีกหลายตัว ซึ่งสามารถใส่ได้อีก เพราะบ่อนี้มีระบบล้นน้ำทุกวันเช้าเย็น
น้ำใส ไหลเย็น เห็นปลาใหญ่