ไทยคาร์ฟ : ร้านขายปลาคาร์ฟ จำหน่ายปลาคาร์ฟ ปลานอกนำเข้าจากญี่ปุ่น ร้านนี้จำหน่ายปลาคาร์ฟนำเข้าเท่านั้น 100% Line ID: thaicarp
              Update : ข้อมูลเก่าย้อนหลังเปี พศ. 2556
 

>>> ข้อมูลปลาจำหน่ายแล้วชุดต่างๆ พศ. 2556 <<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปลาจำหน่ายชุด 29 / 12 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 20 / 12 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 08 / 12 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 /11 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 06 / 11 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 10 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 10 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 28 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 18 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 14 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 01 / 09 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 08 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 20 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 10 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 03 / 08 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 21 / 07 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 08 / 07 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 07 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 27 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 13 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 06 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 31 / 05 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 23 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 16 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 01 / 05 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 21 / 04 / 56  ปลาจำหน่ายชุด 14 / 04 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 01 / 04 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 23 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 05 / 03 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 01 / 03 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 25 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 21 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 14 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 02 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 14 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 10 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 09 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 03 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 02 / 02 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 29 / 01 / 56
ปลาจำหน่ายชุด 27 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 24 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 22 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 19 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 17 / 01 / 56 ปลาจำหน่ายชุด 06 / 01 / 56

>>> เหตุการความเคลื่อนไหวไทยคาร์ฟ พศ. 2556 <<<

บทความประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2556 (ข้อมูลหาย)
บทความประจำเดือน กันยายน 2556 บทความประจำเดือน สิงหาคม 2556 บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2556 บทความประจำเดือน มิถุนายน 2556
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2556 บทความประจำเดือน เมษายน 2556 บทความประจำเดือน มีนาคม 2556 บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 บทความประจำเดือน มกราคม 2556
___________________________________________________________________________________________________________________________________________