---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พี่ๆน้องๆหลายท่านมักสอบถามข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงการจัดการกับปลาคาร์ฟอยู่บ่อยๆ จริงๆผมเคยเขียนบทความสั้นๆต่างๆมาโดยตลอด
แต่เพราะไม่ได้เก็บเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนทำให้พี่ๆน้องๆไม่สามารถหาเจอได้ บทความทั้งหมดนี้ อาจจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย
ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าบทความต่างๆอาจจะไม่ตรงกับหลักวิชาการ หรือความรู้จากที่อื่นๆ
เพราะเป็นเพียงประสบการณ์ตรงของผมที่เลี้ยงปลามาเท่านั้นเอง